سه شنبه     01/مهر/1399 


maghaleh

عنوان مقاله: تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه ای ( نمونه مورد مطالعه : استان خراسان جنوبی ) 

نویسنده:  محمد اسکندری ثانی ( دانشیار گروه جغرافیا ، دانشگاه بیرجند) و محبوبه فلاح ( رییس گروه آمایش ، برنامه ریزی و بهره وری سازمانمدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی و دانشجوی دکترا دانشگاه تهران )

جهت دریافت فایل pdfمقاله  روی تصویر بالا کلیک کنیدmaghaleh

عنوان مقاله: شناسایی عوامل موثر بر بهره‌وری مجموع عوامل کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر

نویسنده: وحیده احمدی، دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمو‌می دانشگاه شیراز و کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی

برای دریافت فایل pdf  مقاله بر روی تصویر کلیک کنید