سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: قوانین و مقررات
بازدید: 1006

ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۷

پيوست شماره ۱ : اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

پيوست شماره ۲ : درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي

پيوست شماره ۳ : بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

پيوست شماره ۴ (بخش اول) : اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت بهاي تمام شده

پيوست شماره ۴ (بخش دوم) : اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و هزينه واحد (ساير دستگاه‌هاي اجرايي)