دوشنبه     27/آبان/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 47

ex2020

موضوع جلسه: معرفی رویداد فرصت های سرمایه گذاری شرق کشور بیرجند EX2019

دستور کار جلسه:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ جلسه هماهنگی و همفکری پیرامون رویداد استارت آپ های نوپا و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شرق کشور (Birjand X 2019 ) به ریاست جرجانی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذار و با حضور مهدی فاطمی و وحیده احمدی نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان دستگاه های اجرایی شنبه 8 آبان98 در محل سالن جلسات دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری برگزار گردید.

مباحث مطروحه:

در این جلسه اهداف اصلی اجرای نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان که مشتمل بر چهار هدف اصلی آشنایی با دستاوردها و محصولات استان، ارائه نیاز بازار کشورهای هم جوار، آشنایی با اماکن گردشگری و ارائه نیاز بازار داخلی استان به شرکت ها و بخش های خصوصی فعال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در این نمایشگاه که مقرر است بر اساس برنامه زمان بندی 12-11 دی ماه سال جاری در بیرجند برگزار شود با دعوت از استارت آپ های موفق به استان و ارائه پنل های آموزشی برای مدیران زمینه برای جذب سرمایه گذار متناسب با پتانسیل های استان فراهم خواهد شد.